Machines

BETTI NB/50

Betti NB/50 verticale kartonneer machine tot 50 dozen per minuut.

BETTI NB/60

Betti NB/60 verticale kartonneer machine tot 100 dozen per minuut.

BETTI NB/60 Special

Betti NB/60 special verticale kartonneer machine tot 55 dozen per minuut.

BETTI NB/85

Betti NB/85 verticale kartonneer machine tot 100 dozen per minuut.

BETTI NB/150

Betti NB/150 verticale kartonneer machine tot 150 dozen per minuut.

BETTI NB/280

Betti NB/280 verticale kartonneer machine tot 300 dozen per minuut.

BETTI NB/300

Betti NB/300 verticale kartonneer machine tot 350 dozen per minuut.